RODO podstawy

369,00  z VAT, (300,00  netto)

Kategoria:

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które mają dostęp do danych osobowych, a co za tym idzie przetwarzają te dane.

Kurs składa się z 56 lekcji pogrupowanych w 4 moduły:

Moduł 1: Wprowadzenie
Lekcja 1: Wprowadzenie do szkolenia z ochrony danych osobowych
Lekcja 2: Krótka instrukcja dotycząca platformy e-learningowej
Lekcja 3: Ogólne informacje
Lekcja 4: Czym jest RODO?
Lekcja 5: Co zyskujesz dzięki RODO?
Lekcja 6: Główne cele RODO
Lekcja 7: Odpowiedzialność
Lekcja 8: RODO aktem nadrzędnym?

Moduł 2: Wyjaśnienie podstawowych definicji
Lekcja 1: Czym są dane osobowe?
Lekcja 2: Rodzaje danych osobowych
Lekcja 3: Przetwarzanie danych osobowych
Lekcja 4: Przykłady operacji przetwarzania danych
Lekcja 5: Administrator Danych Osobowych
Lekcja 6: Podmiot przetwarzający
Lekcja 7: Profilowanie
Lekcja 8: Umowa powierzenia
Lekcja 9: Inspektor Ochrony Danych
Lekcja 10: Urząd Ochrony Danych Osobowych
Lekcja 11: Kontrole Prezesa UODO

Moduł 3: Legalne przetwarzanie danych osobowych
Lekcja 1: Legalne przetwarzanie danych osobowych – podstawy prawne
Lekcja 2: Prawa osób, których dane dotyczą
Lekcja 3: Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane
Lekcja 4: Prawo do bycia poinformowanym
Lekcja 5: Prawo dostępu do własnych danych
Lekcja 6: Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych
Lekcja 7: Prawo do usunięcia danych “prawo do bycia zapomnianym”
Lekcja 8: Prawo do ograniczenia przetwarzania
Lekcja 9: Prawo do przenoszenia danych
Lekcja 10: Prawo do sprzeciwu
Lekcja 11: Zapewnienie prywatności w fazie projektowania “pivacy by design”
Lekcja 12: Domyślna ochrona danych – “privacy by default”
Lekcja 13: Ocena skutków dla ochrony danych – Data protection impact assessment
Lekcja 14: Minimalizacja danych
Lekcja 15: Pseudonimizacja danych
Lekcja 16: Naruszenie ochrony danych
Lekcja 17: Raportowanie naruszeń
Lekcja 18: Przykłady naruszeń ochrony danych
Lekcja 19: Odpowiedzialność pracownicza

Moduł 4: Zasady bezpiecznego przetwarzania danych
Lekcja 1: Czego w zakresie ochrony danych osobowych wymagamy od Ciebie?
Lekcja 2: Polityka bezpiecznych haseł
Lekcja 3: Poczta elektroniczna
Lekcja 4: Fałszywe wiadomości e-mail (phishing)
Lekcja 5: Pamięć masowa USB
Lekcja 6: Polityka czystego biurka i ekranu
Lekcja 7: Polityka czystej drukarki
Lekcja 8: Polityka czystego pulpitu
Lekcja 9: Niszczenie danych
Lekcja 10: Praca zdalna
Lekcja 11: Najczęstsze incydenty podczas wykonywania pracy zdalnej
Lekcja 12: Naprawy i konserwacja sprzętu
Lekcja 13: Socjotechnika a bezpieczeństwo danych
Lekcja 14: Raportowanie naruszeń ochrony danych
Lekcja 15: Postępowanie w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych
Lekcja 16: Odpowiedzialność i konsekwencje
Lekcja 17: Ćwiczenie
Lekcja 18: Zakończenie

Moduł 5: Test wiedzy

Kurs zakończony jestem testem wiedzy składającym się z 15 pytań (wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz).

Kursy obejmuje zastępujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do RODO i jego podstawowych pojęć – uczestnicy poznają zasady ochrony danych osobowych oraz najważniejsze pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, takie jak administrator danych, przetwarzanie danych, podmiot przetwarzający, osoba której dane dotyczą etc.
 • Obowiązki administratorów danych oraz rola pracownika w systemie ochrony danych osobowych – uczestnicy poznają obowiązki administratorów danych, takie jak m.in. wymóg wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, rejestrowanie czynności przetwarzania, kiedy powołać inspektora ochrony danych, oraz jak prawidłowo dokonać zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w tym przepisy dotyczące odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych – uczestnicy poznają podstawy prawne, dzięki którym można w legalny sposób przetwarzać dane osobowe.
 • Incydenty ochrony danych – uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać incydent ochrony danych, jak niego reagować i jak im przeciwdziałać.
 • Zasady bezpieczeństwa danych – uczestnicy poznają zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. 
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą – uczestnicy poznają prawa przysługujące osobom fizycznym na gruncie RODO, dzięki czemu będą wiedzieć jak postępować, gdy jedno z takich żądań wpłynie do organizacji.
 • Kary i sankcje oraz odpowiedzialność za naruszenia przepisów RODO – uczestnicy poznają sankcję oraz rodzaje odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów RODO.

Co zyskujesz:

 • Wiedzę lub jej usystematyzowanie w formie on-line bez wychodzenia z domu,
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje i uzupełnisz kompetencje,
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia zakończone certyfikatem zawierającym datę, zakres, szkolenia oraz wynik testu.

Co zyskuje Twój pracodawca:

 • Zgodność z zasadą rozliczalności wg. RODO
 • Dopuszczenie do pracy przeszkolonego i świadomego pracownika/współpracownika,
 • Sprawne przeszkolenie kadry pracowników/współpracowników w krótkim czasie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „RODO podstawy”
Shopping Cart
error: Treść jest chroniona !!
RODO podstawy
369,00  z VAT, (300,00  netto)