RODO w podmiocie medycznym

492,00  z VAT, (400,00  netto)

Kategoria:

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, pracujących w ochronie zdrowia, które przetwarzają dane osobowe w tym dane szczególnej kategorii w podmiotach medycznych (przychodniach lekarskich, szpitalach, gabinetach).

Kurs składa się z 75 lekcji pogrupowanych w 8 modułach:

Moduł 1: Wprowadzenie

Lekcja 1: Wprowadzenie do szkolenia z ochrony danych osobowych
Lekcja 2: Krótka instrukcja dotycząca platformy e-learningowej
Lekcja 3: Czym jest RODO?
Lekcja 4: Co zyskujesz dzięki RODO?
Lekcja 5: Jakie są główne cele RODO
Lekcja 6: Czy RODO jest aktem nadrzędnym?

Moduł 2: Podstawowe definicje
Lekcja 1: Co to są dane osobowe?
Lekcja 2: Rodzaje danych osobowych
Lekcja 3: Przetwarzanie danych osobowych
Lekcja 4: Przykłady operacji przetwarzania danych
Lekcja 5: Obowiązek informacyjny
Lekcja 6: Zasady przetwarzania danych osobowych
Lekcja 7: Administrator Danych Osobowych
Lekcja 8: Obowiązki Administratora Danych Osobowych
Lekcja 9: Podmiot przetwarzający
Lekcja 10: Umowa powierzenia przetwarzania danych
Lekcja 11: Profilowanie
Lekcja 12: Zapewnienie prywatności w fazie projektowania „privacy by design”
Lekcja 13: Domyślna ochrona danych „privacy by default”
Lekcja 14: Ocena skutków dla ochrony danych
Lekcja 15: Pseudonimizacja danych
Lekcja 16: Ćwiczenie nr 1. Dane osobowe
Lekcja 17: Ćwiczenie nr 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Moduł 3: Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Lekcja 1: Kim jest Inspektor Ochrony Danych i jakie ma zadania?

Moduł 4: Podstawy prawne czyli jak legalnie przetwarzać dane osobowe?
Lekcja 1: Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO

Moduł 5: Prawa osób, których dane dotyczą
Lekcja 1: Prawa osób – wprowadzenie
Lekcja 2: Realizacja praw osób, których dane są przetwarzane
Lekcja 3: Prawo dostępu do własnych danych osobowych art. 15 RODO
Lekcja 4: Prawo do sprostowania własnych danych osobowych art. 16 RODO
Lekcja 5: Prawo do usunięci danych („prawo do bycia zapomnianym”) art.17 RODO
Lekcja 6: Prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych art. 18 RODO
Lekcja 7: Prawo do przenoszenia danych
Lekcja 8: Prawo do sprzeciwu

Moduł 6: Bezpieczeństwo danych osobowych w podmiocie medycznym
Lekcja 1: Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pacjentów
Lekcja 2: Zakres danych osobowych pozyskiwanych od Pacjentów
Lekcja 3: Obowiązek informacyjny względem pacjenta
Lekcja 4: Przetwarzanie danych niewymagających zgody Pacjenta
Lekcja 5: Przetwarzanie danych na podstawie zgody Pacjenta
Lekcja 6: Bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów podczas wizyty
Lekcja 7: Proces rejestracji pacjenta w placówce
Lekcja 8:  Telefoniczna rejestracja pacjenta
Lekcja 9: Proces rejestracji pacjenta przez internet
Lekcja 10: Proces weryfikacji tożsamości pacjenta
Lekcja 11: Oczekiwanie na wizytę / wywoływanie pacjenta do gabinetu
Lekcja 12: Wystawianie recept / e-recept
Lekcja 13: Dokumentacja medyczna – wszystko co musisz wiedzieć
Lekcja 14: Sposoby i zasady udostępniania dokumentacji medycznej
Lekcja 15: Zabezpieczenie dokumentacji medycznej w formie papierowej
Lekcja 16: Zabezpieczenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
Lekcja 17: Udostępnianie dokumentacji medycznej
Lekcja 18: Profilaktyka zdrowotna a RODO
Lekcja 19: Q&A Najważniejszych pytań i odpowiedzi na temat udostępniania dokumentacji medycznej

Moduł 7: Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych – najważniejsze zasady
Lekcja 1: Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych – wprowadzenie
Lekcja 2: Polityka bezpiecznych haseł
Lekcja 3: Bezpieczeństwo poczty e-mail
Lekcja 4: Fałszywe wiadomości e-mail
Lekcja 5: Pamięć masowa USB
Lekcja 6: Polityka czystego biurka i ekranu
Lekcja 7: Polityka czystej drukarki
Lekcja 8: Polityka czystego pulpitu
Lekcja 9: Niszczenie danych
Lekcja 10: Praca zdalna
Lekcja 11: Najczęstsze incydenty podczas wykonywania pracy zdalnej
Lekcja 12: Naprawa i konserwacje sprzętu
Lekcja 13: Socjotechnika a bezpieczeństwo danych

Moduł 7: Naruszenia i incydenty ochrony danych osobowych
Lekcja 1: Naruszenie ochrony danych – wyjaśnienie pojęcia
Lekcja 2: Notyfikacja / zgłaszanie naruszeń
Lekcja 3: Przykłady naruszeń
Lekcja 4: Odpowiedzialność pracownicza
Lekcja 5: Rodzaje naruszeń ochrony danych
Lekcja 6: Ćwiczenie nr 3. Dopasuj przykłady naruszeń do odpowiedniego typu naruszenia

Moduł 8: Kontrole i sankcje na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
Lekcja 1: Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Lekcja 2: Kontrola administracyjna
Lekcja 3: Przepisy karne
Lekcja 4: Odpowiedzialność pracownicza

Moduł 9: Test wiedzy

Kurs zakończony jestem wiedzy składającym się z 10 pytań (wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz).

Kursy obejmuje zastępujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do RODO i jego podstawowych pojęć – uczestnicy poznają zasady ochrony danych osobowych oraz najważniejsze pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, takie jak administrator danych, przetwarzanie danych, podmiot przetwarzający, osoba której dane dotyczą etc.
 • Obowiązki administratorów danych oraz rola pracownika w systemie ochrony danych osobowych – uczestnicy poznają obowiązki administratorów danych, takie jak m.in. wymóg wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, rejestrowanie czynności przetwarzania, kiedy powołać inspektora ochrony danych, oraz jak prawidłowo dokonać zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w tym przepisy dotyczące odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych – uczestnicy poznają podstawy prawne dzięki, którym można w legalny sposób przetwarzać dane osobowe.
 • Incydenty ochrony danych – uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać incydent ochrony danych, jak niego reagować i jak im przeciwdziałać.
 • Zasady bezpieczeństwa danych – uczestnicy poznają zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. 
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą – uczestnicy poznają prawa przysługujące osobom fizycznym na gruncie RODO, dzięki czemu będą wiedzieć jak postępować, gdy jedno z takich żądań wpłynie do organizacji.
 • Kary i sankcje oraz odpowiedzialność za naruszenia przepisów RODO – uczestnicy poznają sankcję oraz rodzaje odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów RODO.

Z kursu dowiesz się przede wszystkim:

 • Jakie dane osobowe może zbierać podmiot medyczny
 • Jak prawidłowo udostępniać dokumentację medyczną pacjenta
 • Jak długo przechowywać dokumentację medyczną
 • Jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych oraz jakie są najczęstsze incydenty występujące w podmiotach medycznych
 • Jak prawidłowo realizować obowiązek informacyjny względem pacjentów
 • Jak prawidłowo wywoływać pacjenta do gabinetu

Co zyskujesz:

 • Wiedzę lub jej usystematyzowanie w formie on-line bez wychodzenia z domu,
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje i uzupełnisz kompetencje,
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia zakończone certyfikatem zawierającym datę, zakres, szkolenia oraz wynik testu.

Co zyskuje Twój pracodawca:

 • Zgodność z zasadą rozliczalności wg. RODO
 • Dopuszczenie do pracy przeszkolonego i świadomego pracownika/współpracownika,
 • Sprawne przeszkolenie kadry pracowników/współpracowników w krótkim czasie.
 • Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które mają dostęp do danych osobowych, a co za tym idzie przetwarzają te dane.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „RODO w podmiocie medycznym”
Shopping Cart
error: Treść jest chroniona !!
RODO w podmiocie medycznym
492,00  z VAT, (400,00  netto)