Kurs RODO przypominający

369,00  z VAT, (300,00  netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria:

Kurs RODO przypominający jest przeznaczony dla osób, które już miały wcześniej styczność z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO) i chcą odświeżyć swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów. Celem kursu jest przypomnienie podstawowych zasad i pojęć związanych z RODO oraz pomoc w utrzymaniu zgodności z przepisami.

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) to prawny akty dotyczący ochrony danych osobowych, który zaczął obowiązywać w całej Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku. Jego celem jest zwiększenie ochrony prywatności osób fizycznych i ich danych osobowych, jak również uspójnienie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej UE. W szczególności, RODO jest ważne dla podmiotów medycznych, ponieważ mają one dostęp do szczególnie wrażliwych danych osobowych pacjentów, takich jak informacje medyczne i historie chorób. Podmioty medyczne muszą zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa danych i przestrzegać wymogów RODO, takich jak uzyskanie zgody pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych oraz przechowywanie danych zgodnie z wymogami dotyczącymi czasu trwania.

Kurs obejmuje następujące tematy:

  1. Wprowadzenie do RODO i jego podstawowych pojęć – uczestnicy poznają zasady ochrony danych osobowych oraz pojęcia związane z RODO, takie jak administrator danych, osoba, której dane dotyczą, przetwarzanie danych.
  2. Obowiązki administratorów danych – uczestnicy poznają obowiązki administratorów danych, takie jak m.in. wymóg wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, rejestrowanie czynności przetwarzania danych, czy tez poinformowanie organu nadzorczego o incydencie dotyczącym danych.
  3. Przepisy dotyczące zgód i informacji przetwarzania danych – uczestnicy poznają zasady przyjmowania zgód na przetwarzanie danych, jak też obowiązki informacyjne administratora danych.
  4. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych – uczestnicy poznają zasady zabezpieczenia danych przed ich utratą, zniszczeniem czy tez udostępnieniem niepowołanym.
  5. Przepisy dotyczące praw osób, których dane dotyczą – uczestnicy poznają prawa osób, których dane dotyczą, takie jak np. prawo do informacji, prawo do usunięcia danych czy tez prawo do przenoszenia danych
  6. Kary i sankcje za naruszenie przepisów RODO – uczestnicy poznają sankcje za nieprzestrzeganie przepisów RODO, które mogą być nałożone na administratora danych.
  7. Przykłady praktyczne dotyczące stosowania RODO – uczestnicy poznają przykłady praktyczne stosowania RODO, dzięki czemu lepiej zrozumieją jak przepisy tego rozporządzenia mają być stosowane w różnych sytuacjach.

Korzyści z kursu:
– posiadanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczących RODO
– podniesienie swoich kwalifikacji i szans na rynku pracy, zwłaszcza w branżach w których przetwarzane są dane osobowe,
– zwiększenie świadomości i lepsze zrozumienie obowiązujących przepisów i wymogów dotyczących ochrony danych osobowych,
– poprawa bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez firmę lub organizację,
– zwiększenie zgodności z przepisami i uniknięcie kar finansowych za nieprzestrzeganie RODO,
– nabycie umiejętność rozróżnienia, które dane mogą być przetwarzane, a które nie, co jest kluczowe dla skutecznej ochrony danych osobowych,
– poprawa wizerunku organizacji jako odpowiedzialnej i dbającej o prywatność swoich klientów i pracowników,
– umiejętność skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych,
– możliwość zwiększenia zaufania ze strony klientów, pracowników i partnerów biznesowych,
– zdobycie umiejętności do efektywnego rozwiązywania problemów związanych z ewentualnymi skargami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Certyfikat ukończenia kursu
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego, kursant otrzyma imienny certyfikat w wersji cyfrowej lub drukowanej. Certyfikat potwierdzi zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony danych osobowych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kurs RODO przypominający”
Shopping Cart
error: Treść jest chroniona !!
Kurs RODO przypominający
369,00  z VAT, (300,00  netto)

Produkt dostępny na zamówienie